Piotr Łukasiak

Dr inż. Piotr Łukasiak
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
http://www.cs.put.poznan.pl/plukasiak
Email: Piotr Lukasiak at cs put poznan pl
Tel. 61-665-3033

 

Tematyka badawcza: analiza sekwencyjna i strukturalna białek i RNA, wizualizacja i ocena jakości modeli strukturalnych molekuł, biologiczne bazy danych, wspomaganie decyzji w bioinformatyce, optymalizacja kombinatoryczna, metaheurystyki

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Uczenie maszynowe
Projektowanie i Programowanie Obiektowe