Marta Szachniuk

dr hab. inż. Marta Szachniuk, prof. IChB
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: mszachniuk at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/mszachniuk/
Tel. 61-665-3030

 

Tematyka badawcza: analiza trzeciorzędowej struktury RNA (porównywanie, określanie, predykcja struktury), problemy kombinatoryczne w bioinformatyce strukturalnej, analiza NMR-owska biocząsteczek, teoria algorytmów, bazy danych strukturalnych.

Przedmioty prowadzone na makrokierunku Bioinformatyka:
Podstawy bioinformatyki
Bioinformatyka strukturalna II
Algorytmy i struktury danych