Krzysztof Krawiec

dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. PP
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji
Email: krawiec at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/
Tel. 61-665-3061
 

Tematyka badawcza: obliczenia ewolucyjne, programowanie genetyczne, uczenie maszynowe, rozpoznawanie obrazów.

Przedmioty prowadzone na makrokierunku Bioinformatyka:
Przetwarzanie obrazów
Informatyka medyczna