Praca

Zachęcamy do przesyłania ofert pracy dla absolwentów makrokierunku Bioinformatyka I i II stopnia. Oferty pracy do zamieszczenia na stronie prosimy przesyłać na adres: nszostak@cs.put.poznan.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać dane pracodawcy, rodzaj pracy, pożądane kwalifikacje oraz dane kontaktowe do wysyłania zgłoszeń.


Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o pracę Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu:

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 34, zatrudni bioinformatyka (min. licencjat) w niepełnym wymiarze czasu pracy w Zespole Biometrii i Bioinformatyki na okres ok. 1 roku. Wymagane umiejętności z zakresu studiów bioinformatycznych (szczególnie informatyczne: R, Linux, Perl; zadania nie obejmują pracy w
laboratorium) oraz zainteresowanie pracą w środowisku naukowym.

Kontakt: prof. dr hab. Paweł Krajewski, pkra@igr.poznan.pl, tel. 61 6550238.