Jacek Błażewicz

prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: jblazewicz at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/jblazewicz/
Tel. 61-665-3000

 

Tematyka badawcza: sekwencjonowanie DNA w małej i dużej skali, analiza i predykcja struktur RNA i białek, komputery DNA; obliczenia równoległe, teoria algorytmów.

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:
Algorytmy i struktury danych