Marcin Radom

dr inż. Marcin Radom
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: mradom at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/mradom/
Tel. 61-665-3029

 

Tematyka badawcza: sekwencjonowanie DNA (SBH), modelowanie systemów
biologicznych, sieci Petriego - analiza statystyczna

Przedmiot prowadzony na makrokierunku Bioinformatyka:

Podstawy programowania
laboratorium-Optymalizacja kombinatoryczna
Podstawy Programowania Wizualnego
Zaawansowane Programowanie
Programowanie Wizualne (PO)
Pracownia Algorytmiczna (PO)