Aleksandra Świercz

dr inż. Aleksandra Świercz
Politechnika Poznańska
Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania
Email: Aleksandra Swiercz at cs put poznan pl
WWW: http://www.cs.put.poznan.pl/aswiercz/
Tel. 61-665-3030

 

Tematyka badawcza: sekwencjonowanie i asemblacja DNA, analiza bioinformatyczna eksperymentów mikromacierzowych, teoria algorytmów, problemy kombinatoryczne w bioinformatyce, teoria grafów.

Przedmioty prowadzone na makrokierunku Bioinformatyka:
Mikromacierze